Website Khách Sạn là cầu nối giữa khách sạn và khách hàng. Khi họ truy cập vào website của khách sạn để tìm kiếm thông tin phòng cũng như dịch vụ của khách sạn. Tiếp đó, website khách sạn đảm nhận nhiệm vụ tư vấn khách hàng trực tuyến. Vì thế website khách sạn là một phương tiện để giới thiệu khách sạn, marketing và PR.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.