CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả sản phẩm, dịch vụ của anhlinhmkt.com (gọi chung là anhlinhmkt). Chúng tôi có thể đăng thông báo bảo mật cụ thể cho từng sản phẩm hoặc tài liệu của Trung tâm Trợ giúp để giải thích chi tiết hơn về sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ qua website của chúng tôi (https://anhlinhmkt.com) hoặc gửi email về địa chỉ E-mail: admin@anhlinhmkt.com.

Chính sách bảo mật này sẽ cho biết cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của anhlinhmkt.

Chính sách bảo mật của anhlinhmkt bao gồm các vấn đề sau:

1. Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

 • Thông tin bạn cung cấp – Khi bạn đăng ký Tài khoản sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của anhlinhmkt (trong đó có dịch vụ quảng cáo), chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin bạn gửi theo tài khoản của mình cùng với thông tin từ các dịch vụ khác của anhlinhmkt hoặc từ các bên thứ ba để cung cấp cho bạn sản phẩm tốt hơn và để cải thiện chất lượng các dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng trang chủ của anhlinhmkt để tìm hiểu thêm về thông tin được liên kết với Tài khoản của mình.
 • Cookie – Khi bạn truy cập vào website anhlinhmkt.com, chúng tôi sẽ gửi một hoặc nhiều cookie đến máy tính hoặc thiết bị khác của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình, kể cả để lưu trữ tuỳ chọn của người dùng, cải thiện các kết quả tìm kiếm và lựa chọn quảng cáo cũng như theo dõi xu hướng của người dùng, ví dụ: cách mọi người tìm kiếm.
 • Thông tin nhật ký – Khi bạn truy cập các dịch vụ của anhlinhmkt qua trình duyệt, ứng dụng hoặc máy khách khác, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại một số thông tin truy cập – hay còn gọi là nhật ký máy chủ. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web, tương tác của bạn với dịch vụ, địa chỉ Giao thức Internet (IP) , loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ bạn yêu cầu cũng như những tệp tin cookie dùng để nhận dạng trình duyệt hoặc tài khoản của bạn.
 • Thông tin liên lạc của người dùng – Khi bạn gửi email hoặc các thông tin liên lạc đến anhlinhmkt, chúng tôi có thể giữ lại những thông tin liên lạc này để xử lý các câu hỏi của bạn, hồi đáp các yêu cầu của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để liên lạc với bạn về dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin thiết bị – Chúng tôi có thể thu thập thông tin thiết bị bạn dùng để truy cập (bao gồm kiểu phần cứng, hệ điều hành, số nhận dạng).
 • Thông tin vị trí – Khi bạn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của anhlinhmkt, chúng tôi có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để thu thập thông tin xác định vị trí của bạn.
 • Các dịch vụ Liên kết của anhlinhmkt trên các trang web khác – Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ của mình trên hoặc thông qua các trang web khác. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các trang web đó có thể được gửi đến anhlinhmkt để phân phối dịch vụ. Chúng tôi xử lý thông tin như vậy theo Chính sách Bảo mật này.
 • Ứng dụng của Bên Thứ ba – anhlinhmkt có thể cung cấp các ứng dụng của bên thứ ba như tiện ích hoặc tiện ích mở rộng thông qua các dịch vụ của mình. Thông tin do anhlinhmkt thu thập khi bạn bật ứng dụng của bên thứ ba được xử lý theo Chính sách Bảo mật này. Thông tin do nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba thu thập được quản lý bởi các chính sách bảo mật của họ.
 • Trang web khác – Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ của anhlinhmkt. Chúng tôi không kiểm soát các trang web được hiển thị dưới dạng kết quả tìm kiếm,quảng cáo, các trang web khác có dùng các ứng dụng, sản phẩm của anhlinhmkt hoặc các liên kết từ bên trong các dịch vụ của mình. Những trang web này có thể đặt cookie riêng hoặc các tệp ẩn danh khác trên máy tính của bạn, thu thập dữ liệu hoặc yêu cầu thông tin cá nhân của bạn.

Ngoài mục đích sử dụng ở trên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được để:

 • Cung cấp cho bạn nội dung phù hợp và thuận tiện hơn, như: cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm và quảng cáo phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện dịch vụ của mình và phát triển các dịch vụ mới;
 • Bảo vệ quyền hoặc tài sản của anhlinhmkt và của người dùng.

Để tăng cường tính năng sử dụng dịch vụ của anhlinhmkt (bao gồm nhưng không hạn chế việc nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ quảng cáo), chúng tôi có thể thu thập và sử dụng tất cả các dữ liệu thông tin hành vi của người sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không có quyền chia sẻ hoặc bán những thông tin này cho bên thứ ba.

Nếu chúng tôi sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích mà thông tin được thu thập, khi đó chúng tôi sẽ có thông báo xin phép bạn trước khi sử dụng những thông tin này.

anhlinhmkt xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của mình. Trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bên ngoài quốc gia của bạn.

Hầu hết các trình duyệt ban đầu được thiết lập để chấp nhận các tệp cookies nhưng bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookies hoặc sẽ được thông báo khi cookie được gửi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số tính năng và dịch vụ của anhlinhmkt có thể không hoạt động đúng khi cookie bị vô hiệu hoá.

anhlinhmkt chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty hoặc cá nhân khác bên ngoài anhlinhmkt trong những trường hợp giới hạn sau:

 • Chúng tôi được sự cho phép của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chọn cho phép chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.
 • Chúng tôi cung cấp thông tin như vậy cho các công ty con, công ty liên kết hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác của mình với mục đích thay mặt chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi yêu cầu các bên này đồng ý xử lý thông tin như vậy dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và phải tuân thủ Chính sách Bảo mật này và bất kỳ biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp nào khác.
 • Chúng tôi thật sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết ở mức độ phù hợp để:

  (a) đáp ứng quy định của pháp luật hiện hành hoặc yêu cầu của chính quyền,

  (b) thi hành các Điều khoản Dịch vụ hiện hành, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm ẩn có thể phát sinh,

  (c) phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý hành vi lừa đảo, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật,

  (d) bảo vệ trước thiệt hại đối với quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của anhlinhmkt, người dùng của anhlinhmkt hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được cho phép bởi pháp luật.

Nếu anhlinhmkt tham gia vào bất kỳ hình thức sáp nhập, mua hoặc bán một phần hoặc tất cả tài sản của mình, chúng tôi sẽ đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến các giao dịch đó và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách bảo mật khác.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập, sửa đổi, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu một cách trái phép. Các biện pháp này bao gồm xem xét nội bộ các thực tiễn thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng như các biện pháp bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý và mã hoá thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và đại lý của anhlinhmkt được truy cập thông tin cá nhân. Đó là những người cần biết thông tin này để thay mặt cho anhlinhmkt xử lý thông tin. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể bị kỷ luật, bao gồm chấm dứt làm việc và truy tố hình sự, nếu họ vi phạm các nghĩa vụ này.

Khi bạn sử dụng các dịch vụ của anhlinhmkt, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn hoặc để chỉnh sửa dữ liệu này nếu chưa chính xác hoặc xoá dữ liệu đó theo yêu cầu của bạn nếu dữ liệu này không được luật pháp yêu cầu giữ lại hoặc vì mục đích chính đáng của bạn. Chúng tôi yêu cầu cá nhân người dùng tự nhận diện mình và xác định thông tin yêu cầu được truy cập, chỉnh sửa hoặc xoá trước khi xử lý các yêu cầu đó và chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu được lặp lại nhiều lần một cách không hợp lý hoặc có hệ thống, đòi hỏi các nỗ lực không phù hợp về kỹ thuật, gây nguy hiểm cho tính bảo mật của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên băng lưu trữ) hoặc đối với những yêu cầu không cần thiết phải truy cập. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi chúng tôi cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi thực hiện dịch vụ này miễn phí, ngoại trừ trường hợp việc thực hiện như thế đòi hỏi nỗ lực quá lớn. Do cách thức chúng tôi duy trì một số dịch vụ nhất định, sau khi bạn xoá thông tin của mình, có thể mất một thời gian để các bản sao còn lại được xoá khỏi máy chủ đang hoạt động của chúng tôi. Các bản sao này có thể vẫn tồn tại trong hệ thống sao lưu của chúng tôi.

anhlinhmkt tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân về thông báo, lựa chọn, chuyển tiếp, an ninh, toàn vẹn dữ liệu, truy cập và thực thi theo Luật công nghệ thông tin của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

anhlinh thường xuyên xem xét việc tuân thủ Chính sách Bảo mật này. Khi nhận được văn bản khiếu nại chính thức, chúng tôi sẽ thực hiện chính sách liên hệ với người dùng khiếu nại về mối lo ngại của họ. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý, kể cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu, để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào có liên quan đến việc chuyển dữ liệu cá nhân mà không thể giải quyết được giữa anhlinhmkt và khách hàng.

Xin lưu ý rằng anhlinhmkt giữ quyền sửa đổi và/hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website: https://anhlinhmkt.com. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng website https://anhlinhmkt.com sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó. Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách Bảo mật này trong hồ sơ lưu trữ để bạn tiện xem xét.