CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN

Điều khoản sử dụng

Thay đổi lần cuối: 22/10/2020.

Chào mừng bạn đến với Website chính thức của anhlinhmkt.com. Xin cảm ơn vì đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi. anhlinhmkt cung cấp cho bạn các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ (gọi chung là “Dịch vụ“) với điều kiện bạn phải đồng ý và tuân thủ các điều khoản sau đây của Điều khoản Sử dụng (“Điều khoản Sử dụng“).

Điều khoản sử dụng

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng Dịch vụ của anhlinhmkt. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng Dịch vụ của anhlinhmkt. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Bạn nên chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng Dịch vụ của anhlinhmkt.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng này cản trở quyền của anhlinhmkt tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ của anhlinhmkt hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng Dịch vụ của Bạn.

Website và Dịch vụ của anhlinhmkt được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà không có bất kỳ sự bảo đảm bằng bất kỳ hình thức nào dù được thể hiện hoặc ngụ ý như vậy. anhlinhmkt không đảm bảo rằng rằng sự vận hành các phần mềm hoặc Dịch vụ của mình sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của anhlinhmkt, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý Dịch vụ của anhlinhmkt với tất cả sự rủi ro.

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật lên website này. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của anhlinhmkt sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

Bạn phải sử dụng Dịch vụ của anhlinhmkt phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi không bỏ qua hoặc cho phép bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm liên quan đến Dịch vụ của anhlinhmkt. Dưới đây là một số hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm khi Bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền điều tra và thực hiện những biện pháp pháp lý cần thiết đối với bất kỳ người nào, theo quyền quyết định của anhlinhmkt, vi phạm quy định này, bao gồm nhưng không giới hạn đến thông báo tới các Cơ quan Quản lý Nhà nước.

Bạn không được phép thực hiện các hành vi bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn tới việc lợi dụng Internet vì mục đích:

 • Chống lại nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn, kỳ thị giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
 • Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
 • Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
 • Sản xuất, lưu hành sản phẩm công nghệ thông tin trái pháp luật;
 • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó;
 • Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
 • Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet;
 • Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi trái pháp luật về công nghệ thông tin.

Khi sử dụng Dịch vụ của anhlinhmkt, Bạn bị ràng buộc chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây:

 1. anhlinhmkt cấp cho bạn sử dụng miễn phí, không tính phí bản quyền, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng website và các dịch vụ. Bạn không được và không cho phép bất kỳ ai khác sao chép, tạo sản phẩm phái sinh, hoặc clon mà chưa được sự cho phép của chúng tôi.
 2. Nội dung và dịch vụ mà bạn sử dụng có thể được tự động sửa chữa và tối ưu thường xuyên để cải tiến, nâng cao và phát triển tốt hơn các Dịch vụ của anhlinhmkt. 
 3. Bạn đồng ý và công nhận rằng các Nội dung thuộc trách nhiệm cá nhân của người chủ sở hữu Nội dung đó. anhlinhmkt được quyền nhưng không có nghĩa vụ kiểm duyệt, sàng lọc, từ chối, sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ Nội dung nào có sẵn trên các Dịch vụ của mình. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ của anhlinhmkt mặc dù khi cung cấp Dịch vụ, chúng tôi vẫn sử dụng các công cụ để sàng lọc thông tin có nội dung không phù hợp, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.
 4. Bạn đồng ý rằng Bạn phải chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình và cho bất kỳ Nội dung nào mà Bạn có được, tạo ra, trưng bày hoặc truyền tải khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng như các hậu quả nếu có xuất phát từ hành vi sử dụng và Nội dung của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn chỉ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp, hợp lệ, và phù hợp với các quy định của Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của anhlinhmkt cũng như các hướng dẫn hay chính sách khác mà chúng tôi áp dụng.
 5. Bạn đồng ý rằng anhlinhmkt sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc bất kỳ Nội dung nào của Bạn bị xóa hoặc không lưu trữ được trong quá trình chúng tôi duy trì và cung cấp các Dịch vụ.
 6. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không kinh doanh, khai thác, sản xuất lại, sao chép, sử dụng các Dịch vụ của anhlinhmkt vì mục đích thương mại trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của anhlinhmkt.
 7. Bạn công nhận rằng chúng tôi cung cấp một số Dịch vụ có nội dung quảng cáo và trưng bày các quảng cáo và khuyến mãi. Bạn đồng ý rằng anhlinhmkt có thể đặt thông tin quảng cáo và khuyến mãi như vậy tại các Dịch vụ và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất và mất mát mà Bạn phải gánh chịu do sự xuất hiện của các dịch vụ quảng cáo và khuyến mãi hoặc Bạn thường xuyên phải nhận được các thông tin quảng cáo và khuyến mãi như vậy khi sử dụng Dịch vụ của anhlinhmkt.
 8. Bạn công nhận rằng anhlinhmkt có thể liên kết với hoặc cung cấp đường link của các websites khác và Bạn đồng ý rằng anhlinhmkt không kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm mà Bạn có được hay biết được từ các websites đó. Đồng thời Bạn cũng xác nhận rằng anhlinhmkt sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất và mất mát mà Bạn phải gánh chịu có nguyên nhân từ hoặc do việc Bạn sử dụng Nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm từ các website như vậy.
 9. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động hay thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể hoặc đe dọa làm gián đoạn hoặc tạm ngừng Dịch vụ của anhlinhmkt hoặc các dịch vụ và mạng lưới liên kết với các Dịch vụ của anhlinhmkt.
 10. Bạn đồng ý rằng anhlinhmkt, với toàn quyền quyết định của mình, có thể dừng cung cấp các Dịch vụ cho bạn nếu anhlinhmkt tin rằng Bạn đã vi phạm hoặc thực hiện không đúng các điều kiện sử dụng Dịch vụ của anhlinhmkt.
 11. Bạn đồng ý và công nhận rằng anhlinhmkt có toàn quyền quyết định và vào bất kỳ thời điểm nào chấm dứt việc cung cấp toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ, có thể hoặc không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt việc Bạn sử dụng Dịch vụ nào của anhlinhmkt theo bất kỳ quy định nào của Điều khoản Sử dụng này sẽ có hiệu lực mà không cần thông báo trước. Đồng thời, Bạn đồng ý rằng anhlinhmkt không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào do việc Bạn bị chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng anhlinhmkt chỉ sẵn sàng cung cấp các Dịch vụ nếu Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào tới anhlinhmkt liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Bạn ngừng sử dụng Dịch vụ của anhlinhmkt.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho anhlinhmkt và các công ty liên kết của anhlinhmkt và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của anhlinhmkt và các công ty liên kết của anhlinhmkt không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, liên quan đến hoặc phát sinh từ việc vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc bất kỳ sự sử dụng của Bạn đối với các Dịch vụ, hoặc bất kỳ người nào khác sử dụng Dịch vụ thông qua Bạn hoặc sử dụng máy tính của Bạn. anhlinhmkt giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn.

Để hiểu rõ cơ chế bảo mật thông tin người dùng, xin vui lòng đọc Chính sách bảo mật của anhlinhmkt tại website: https://anhlinhmkt.com/chinh-sach-bao-mat/. Chính sách này sẽ cung cấp cho các bạn cơ chế thu tập, xử lý và bảo vệ thông tin người dùng.

 1. Dịch vụ của anhlinhmkt và tất cả các phần mềm cần thiết, yếu tố cấu thành của Dịch vụ, bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của anhlinhmkt, và tất cả các phần mềm cần thiết, yếu tố cấu thành của Dịch vụ (“Sở hữu Trí tuệ”), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do anhlinhmkt sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho anhlinhmkt. Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của anhlinhmkt vào mục đích thương mại trừ khi Bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của anhlinhmkt, hoặc việc sử dụng của Bạn không gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động bình thường của anhlinhmkt.
 2. Theo Điều khoản này, anhlinhmkt tôn trọng và không tước đoạt quyền sở hữu hoặc các quyền khác của bạn đối với các Nội dung bạn gửi, đăng, chuyển giao hoặc hiển thị trên trình duyệt của chúng tôi. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm bảo vệ và thi hành các quyền đó, và anhlinhmkt không có nghĩa vụ thực hiện công việc đó nhân danh bạn trừ khi giữa bạn và anhlinhmkt có thỏa thuận riêng bằng văn bản về vấn đề này.
 3. Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng của anhlinhmkt cũng như vậy. Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ yếu tố cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào Dịch vụ của anhlinhmkt hoặc bất kỳ dịch vụ nào do anhlinhmkt cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

9.1. Luật điều chỉnh

Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản Sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản còn lại của Điều khoản Sử dụng này.

9.2. Chấm dứt

Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Bạn hoặc bởi anhlinhmkt theo các trường hợp sau đây:

 1. Chấm dứt bởi Bạn: Bạn có thể chấm dứt Điều khoản Sử dụng này bằng cách không sử dụng Dịch vụ của anhlinhmkt nữa.
 2. Chấm dứt bởi anhlinhmkt: Điều khoản Sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà anhlinhmkt không cần phải thông báo trước nếu (i) theo sự quyết định của anhlinhmkt, Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này hoặc (ii) Pháp luật hoặc quyết định của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu anhlinhmkt chấm dứt Điều khoản Sử dụng.

Khi chấm dứt Điều khoản Sử dụng này, Bạn phải hủy bỏ tất cả thông tin, tư liệu nhận được từ anhlinhmkt và các websites của anhlinhmkt, cũng như tất cả bản sao của thông tin, tư liệu đó, dù được lập bởi theo các quy định của Điều khoản Sử dụng này hoặc của các quy định khác.

9.3. Liên hệ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, hoặc sự kết nối của Bạn với anhlinhmkt, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@anhlinhmkt.com. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý.

Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả sản phẩm, dịch vụ của anhlinhmkt.com (gọi chung là anhlinhmkt). Chúng tôi có thể đăng thông báo bảo mật cụ thể cho từng sản phẩm hoặc tài liệu của Trung tâm Trợ giúp để giải thích chi tiết hơn về sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ qua website của chúng tôi (https://anhlinhmkt.com) hoặc gửi email về địa chỉ E-mail: admin@anhlinhmkt.com.

Chính sách bảo mật này sẽ cho biết cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của anhlinhmkt.

Chính sách bảo mật của anhlinhmkt bao gồm các vấn đề sau:

Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

 • Thông tin bạn cung cấp – Khi bạn đăng ký Tài khoản sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của anhlinhmkt (trong đó có dịch vụ quảng cáo), chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin bạn gửi theo tài khoản của mình cùng với thông tin từ các dịch vụ khác của anhlinhmkt hoặc từ các bên thứ ba để cung cấp cho bạn sản phẩm tốt hơn và để cải thiện chất lượng các dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng trang chủ của anhlinhmkt để tìm hiểu thêm về thông tin được liên kết với Tài khoản của mình.
 • Cookie – Khi bạn truy cập vào website anhlinhmkt.com, chúng tôi sẽ gửi một hoặc nhiều cookie đến máy tính hoặc thiết bị khác của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình, kể cả để lưu trữ tuỳ chọn của người dùng, cải thiện các kết quả tìm kiếm và lựa chọn quảng cáo cũng như theo dõi xu hướng của người dùng, ví dụ: cách mọi người tìm kiếm.
 • Thông tin nhật ký – Khi bạn truy cập các dịch vụ của anhlinhmkt qua trình duyệt, ứng dụng hoặc máy khách khác, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại một số thông tin truy cập – hay còn gọi là nhật ký máy chủ. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web, tương tác của bạn với dịch vụ, địa chỉ Giao thức Internet (IP) , loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ bạn yêu cầu cũng như những tệp tin cookie dùng để nhận dạng trình duyệt hoặc tài khoản của bạn.
 • Thông tin liên lạc của người dùng – Khi bạn gửi email hoặc các thông tin liên lạc đến anhlinhmkt, chúng tôi có thể giữ lại những thông tin liên lạc này để xử lý các câu hỏi của bạn, hồi đáp các yêu cầu của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để liên lạc với bạn về dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin thiết bị – Chúng tôi có thể thu thập thông tin thiết bị bạn dùng để truy cập (bao gồm kiểu phần cứng, hệ điều hành, số nhận dạng).
 • Thông tin vị trí – Khi bạn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của anhlinhmkt, chúng tôi có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để thu thập thông tin xác định vị trí của bạn.
 • Các dịch vụ Liên kết của anhlinhmkt trên các trang web khác – Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ của mình trên hoặc thông qua các trang web khác. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các trang web đó có thể được gửi đến anhlinhmkt để phân phối dịch vụ. Chúng tôi xử lý thông tin như vậy theo Chính sách Bảo mật này.
 • Ứng dụng của Bên Thứ ba – anhlinhmkt có thể cung cấp các ứng dụng của bên thứ ba như tiện ích hoặc tiện ích mở rộng thông qua các dịch vụ của mình. Thông tin do anhlinhmkt thu thập khi bạn bật ứng dụng của bên thứ ba được xử lý theo Chính sách Bảo mật này. Thông tin do nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba thu thập được quản lý bởi các chính sách bảo mật của họ.
 • Trang web khác – Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ của anhlinhmkt. Chúng tôi không kiểm soát các trang web được hiển thị dưới dạng kết quả tìm kiếm,quảng cáo, các trang web khác có dùng các ứng dụng, sản phẩm của anhlinhmkt hoặc các liên kết từ bên trong các dịch vụ của mình. Những trang web này có thể đặt cookie riêng hoặc các tệp ẩn danh khác trên máy tính của bạn, thu thập dữ liệu hoặc yêu cầu thông tin cá nhân của bạn.

Ngoài mục đích sử dụng ở trên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được để:

 • Cung cấp cho bạn nội dung phù hợp và thuận tiện hơn, như: cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm và quảng cáo phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện dịch vụ của mình và phát triển các dịch vụ mới;
 • Bảo vệ quyền hoặc tài sản của anhlinhmkt và của người dùng.

Để tăng cường tính năng sử dụng dịch vụ của anhlinhmkt (bao gồm nhưng không hạn chế việc nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ quảng cáo), chúng tôi có thể thu thập và sử dụng tất cả các dữ liệu thông tin hành vi của người sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không có quyền chia sẻ hoặc bán những thông tin này cho bên thứ ba.

Nếu chúng tôi sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích mà thông tin được thu thập, khi đó chúng tôi sẽ có thông báo xin phép bạn trước khi sử dụng những thông tin này.

anhlinhmkt xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của mình. Trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bên ngoài quốc gia của bạn.

Hầu hết các trình duyệt ban đầu được thiết lập để chấp nhận các tệp cookies nhưng bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookies hoặc sẽ được thông báo khi cookie được gửi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số tính năng và dịch vụ của anhlinhmkt có thể không hoạt động đúng khi cookie bị vô hiệu hoá.

anhlinhmkt chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty hoặc cá nhân khác bên ngoài anhlinhmkt trong những trường hợp giới hạn sau:

 • Chúng tôi được sự cho phép của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chọn cho phép chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.
 • Chúng tôi cung cấp thông tin như vậy cho các công ty con, công ty liên kết hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác của mình với mục đích thay mặt chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi yêu cầu các bên này đồng ý xử lý thông tin như vậy dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và phải tuân thủ Chính sách Bảo mật này và bất kỳ biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp nào khác.
 • Chúng tôi thật sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết ở mức độ phù hợp để:

  (a) đáp ứng quy định của pháp luật hiện hành hoặc yêu cầu của chính quyền,

  (b) thi hành các Điều khoản Dịch vụ hiện hành, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm ẩn có thể phát sinh,

  (c) phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý hành vi lừa đảo, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật,

  (d) bảo vệ trước thiệt hại đối với quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của anhlinhmkt, người dùng của anhlinhmkt hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được cho phép bởi pháp luật.

Nếu anhlinhmkt tham gia vào bất kỳ hình thức sáp nhập, mua hoặc bán một phần hoặc tất cả tài sản của mình, chúng tôi sẽ đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến các giao dịch đó và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách bảo mật khác.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập, sửa đổi, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu một cách trái phép. Các biện pháp này bao gồm xem xét nội bộ các thực tiễn thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng như các biện pháp bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý và mã hoá thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và đại lý của anhlinhmkt được truy cập thông tin cá nhân. Đó là những người cần biết thông tin này để thay mặt cho anhlinhmkt xử lý thông tin. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể bị kỷ luật, bao gồm chấm dứt làm việc và truy tố hình sự, nếu họ vi phạm các nghĩa vụ này.

Khi bạn sử dụng các dịch vụ của anhlinhmkt, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn hoặc để chỉnh sửa dữ liệu này nếu chưa chính xác hoặc xoá dữ liệu đó theo yêu cầu của bạn nếu dữ liệu này không được luật pháp yêu cầu giữ lại hoặc vì mục đích chính đáng của bạn. Chúng tôi yêu cầu cá nhân người dùng tự nhận diện mình và xác định thông tin yêu cầu được truy cập, chỉnh sửa hoặc xoá trước khi xử lý các yêu cầu đó và chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu được lặp lại nhiều lần một cách không hợp lý hoặc có hệ thống, đòi hỏi các nỗ lực không phù hợp về kỹ thuật, gây nguy hiểm cho tính bảo mật của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên băng lưu trữ) hoặc đối với những yêu cầu không cần thiết phải truy cập. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi chúng tôi cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi thực hiện dịch vụ này miễn phí, ngoại trừ trường hợp việc thực hiện như thế đòi hỏi nỗ lực quá lớn. Do cách thức chúng tôi duy trì một số dịch vụ nhất định, sau khi bạn xoá thông tin của mình, có thể mất một thời gian để các bản sao còn lại được xoá khỏi máy chủ đang hoạt động của chúng tôi. Các bản sao này có thể vẫn tồn tại trong hệ thống sao lưu của chúng tôi.

anhlinhmkt tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân về thông báo, lựa chọn, chuyển tiếp, an ninh, toàn vẹn dữ liệu, truy cập và thực thi theo Luật công nghệ thông tin của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

anhlinh thường xuyên xem xét việc tuân thủ Chính sách Bảo mật này. Khi nhận được văn bản khiếu nại chính thức, chúng tôi sẽ thực hiện chính sách liên hệ với người dùng khiếu nại về mối lo ngại của họ. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý, kể cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu, để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào có liên quan đến việc chuyển dữ liệu cá nhân mà không thể giải quyết được giữa anhlinhmkt và khách hàng.

Xin lưu ý rằng anhlinhmkt giữ quyền sửa đổi và/hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website: https://anhlinhmkt.com. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng website https://anhlinhmkt.com sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó. Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách Bảo mật này trong hồ sơ lưu trữ để bạn tiện xem xét.

0/5 (0 Reviews)