Card visit thông minh

159.000  %

  • Chia sẻ mạng xã hội trong 1 giây
  • Không cần cài đặt gì thêm
  • Không cần cài ứng dụng
  • Không giới hạn số lần chạm thẻ
  • Không cần phí hàng tháng
  • Thoải mái đổi thông tin không giới hạn
  • Thông tin được bảo mật tuyệt đối